ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن تلفن اضطراري:37652101-051 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش - بلوار سنايي - پلاک NBO21 - طبقه اول - واحد 3 مراجعه نمایید.