ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن تلفن اضطراري:37652101-051 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش - هتل بين المللي کيش - غرفه 5 مراجعه نمایید.