ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-37652101 تماس حاصل نموده یا به آدرس شهر مشهد سجاد شهر خيابان خيام جنوبي 6 (کمال الملک7)بلوار خيام جنوبي پلاک 28 طبقه اول مراجعه نمایید.