ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن اضطراري:31406-051 (داخلي121 الي 126) تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش - بلوار سنايي - پلاک NBO21 - طبقه اول - واحد 3 مراجعه نمایید.