راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني IKA به مسقط
پنجشنبه 20 مرداد 3,860,000
جمعه 21 مرداد 5,984,000
شنبه 22 مرداد 7,046,000
دوشنبه 24 مرداد 5,984,000
پنجشنبه 27 مرداد 4,391,000
جمعه 28 مرداد 4,922,000
شنبه 29 مرداد 7,046,000
دوشنبه 31 مرداد 5,984,000
پنجشنبه 3 شهریور 4,922,000
جمعه 4 شهریور 5,453,000
شنبه 5 شهریور 3,860,000
دوشنبه 7 شهریور 4,922,000
پنجشنبه 10 شهریور 4,391,000
جمعه 11 شهریور 4,391,000
شنبه 12 شهریور 3,329,000
دوشنبه 14 شهریور 4,391,000
پنجشنبه 17 شهریور 4,391,000
جمعه 18 شهریور 4,391,000
شنبه 19 شهریور 3,329,000
دوشنبه 21 شهریور 4,391,000
پنجشنبه 24 شهریور 4,391,000
جمعه 25 شهریور 4,391,000
شنبه 26 شهریور 3,329,000
دوشنبه 28 شهریور 4,391,000
پنجشنبه 31 شهریور 4,391,000
جمعه 1 مهر 4,391,000
شنبه 2 مهر 3,329,000
دوشنبه 4 مهر 4,391,000
پنجشنبه 7 مهر 4,391,000
جمعه 8 مهر 4,391,000
شنبه 9 مهر 3,329,000
دوشنبه 11 مهر 4,391,000
پنجشنبه 14 مهر 4,391,000
جمعه 15 مهر 4,391,000
شنبه 16 مهر 3,329,000
دوشنبه 18 مهر 4,391,000
پنجشنبه 21 مهر 4,391,000
جمعه 22 مهر 4,391,000
شنبه 23 مهر 3,329,000
دوشنبه 25 مهر 4,391,000
پنجشنبه 28 مهر 4,391,000
جمعه 29 مهر 4,391,000
شنبه 30 مهر 3,329,000
دوشنبه 2 آبان 4,391,000
پنجشنبه 5 آبان 4,391,000
جمعه 6 آبان 4,391,000
شنبه 7 آبان 3,329,000